Проект Младежки информационно- консултантски център

През 2017 г. Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор –Търговище„ стартира изпълнението на проект “Младежки информационно- консултантски център”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта. По проекта ще бъдат осъществени множество обучения и информационни дни. Ще бъдат оказвани консултантски услуги в това число от лекар и психолог. Всички младежи от Област Търговище, които имат желание могат да се включат в проектните дейности, както и да ползват специализирани консултантски услуги.  Младежки информационно- консултантски център- Търговище, може да намерите в сградата на Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище, на адрес гр. Търговище, ул. "Панагюрище" № 10.

Още...

 

За допълнителна информация тел. 0601 626 22; 0899 942 062.