Обучения с ваучери за заети лица 2017

„Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище”, съобщава, че започна сформирането на групи за обучения по Английски език и Дигитална компетентност /Компютърна грамотност/ по Програмата „Ваучери за заети лица”-2017 г.

От обученията могат да се възползват лица работещи на трудов договор или самонаети лица със средно или по- ниско образование работещи извън системата на държавната администрация.