Текущи програми и проекти

  
 

 
През месец ноември 2014 г. Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор –Търговище„ стартира изпълнението на нов проект с наименование “Широко отворени очи”.
Проектът е насочен към безработни лица с увреден слух, и има за цел повишаване степента на общуване, чрез средствата на фотографията.
Специфичните цели на проекта са повишаване на знанията и уменията на участниците в проекта, чрез преминаване през редица обучения на модулен принцип.
Амбицията на този проект е да повиши знанията и уменията на хората с увреден слух, насочвайки ги област, в която биха намерили поле за изява и себутвърждаване.
По проекта ще бъдат осъществени компютърни обучения, специализиран фотографски курс, ще бъде организирана фотографска изложба и кръгла маса,ще бъде  изработена интернет страница за проекта.


Проектът се осъществява със съдействието на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Финансирането на проекта е на стойност 12 243,02 евро., като се очаква проектните дейности да приключат през месец юни 2016 г. 
 
 

На 19.05.2015 в сградата на Народно читалище „Напредък”- Търговище бе открита Фотоизложбата  с фотографии заснети от участниците в Проекта. Бяха представени 60 фотографии. Изложбата премина при голям интерес от местната общественост.

Още по темата:

Фотоизложба „Широко отворени очи” откриха в Търговище