Продава сеПодова 4-ри етажна пещ за хляб
Модел ПГ-4- производство на "Хан Кубрат" АД- гр. Кубрат
Пещта е чисто нова, рециркулационна, с възможност за спиране на притока на пара към който и да е от етажите. Осигурява еднаква температура навсякъде в работното пространство, което допринася за цялостното и равномерно изпичане на хляба.
Пещта може да работи на електричество, дизелово гориво и газ.
На снимките страничните панели все още не са монтирани

Цена: по договаряне
Намира се в гр. Кубрат