Обучения

Център за професионално обучение към "Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище" предлага следните обучения:

За придобиване на професионална квалификация или за част от професия:

 

Професия «Оперативен счетоводител», код 344030

Специалност «Оперативно счетоводство», код 3440301, трета степен на професионална квалификация

Професия «Сътрудник в малък и среден бизнес», код 345050

Специалност «Малък и среден бизнес», код 3450501, втора степен на професионална квалификация

Професия «Касиер», код 345060

Специалност «Касиер», код 3450601, първа степен на професионална квалификация

Професия „Оператор на компютър“, код 482030

Специалност „Текстообработване“, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

Професия „Икономист“, код 345120

Специалност „Икономика и мениджмънт“, код 3451204, трета степен на професионална квалификация

Професия „Офис - секретар“, код 346020

Специалност „Административно обслужване“, код 3460201, втора степен на професионална квалификация

Професия „Растениевъд“, код 621030

Специалност „Полевъдство“, код 6210302, втора степен на професионална квалификация

Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6210303, втора степен на професионална квалификация

Специалност „Трайни насаждения“, код 6210304, втора степен на професионална квалификация

Професия „Животновъд“, код 621050

Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, втора степен на професионална квалификация

Професия „Фермер“, код 621060

Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация

За работещи лица

Обучения срещу ваучери по програма "Аз мога повече"

 

Обучения на Професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, необходими за издаване на Сертификат по чл. 83 от ЗЗР.

 

 

Ако желаете да се включите в организираните от БЦ- БИ- Търговище обучения, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.