Бизнес инкубатор

За периода 2002- 2011 г. през Бизнес инкубатора са преминали 25 стартиращи производствени фирми, на които са били предоставени помещения и офиси на преференциални цени оказвани са им съпровождащи услуги за укрепване и развите на бизнеса. За периода са били осигурени над 110 работни места.
Към днешна дата в Бизнес инкубатор се помещават 5 производствени фирми, които са осигурили 45 работни места.