Бизнес център - Бизнес инкубатор

“БЦ-БИ-Търговище” е Сдружение с нестопанска цел създадено за подпомагане на микро и малки фирми, земеделски стопани, безработни лица, стартиращи предприемачи и лица в неравностойно социално положение.


ПРЕДОСТАВЯ:
Професионални консултации за стартиране и развитие на собствен бизнес;
Специализирани курсове и програми за повишаване нивото на предприемаческа култура;
Професионални обучения и обучения за повишаване нивото на квалификация;
Езикови курсове и курсове по ключови компетентости;
Финансова подкрепа за настоящи и бъдещи предприемачи и селскостопански производители;
Производствени помещения и офиси за стартиращ и развиващ се бизнес.

"Бизнес център - Бизнес инкубатор - Търговище" е член на Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие”- сдружение на организациите подпомагащи предприемачеството в България и целящо увеличаване на заетостта.

Последни новини

 • Обучения по Растителна защита

  Публикувано на: 1-3-2017

  Център за професионално обучение към Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище извършва обучения на Професионални потребители на продукти…

 • Проект Младежки информационно- консултантски център

  Публикувано на: 8-1-2017

  През 2017 г. Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор –Търговище„ стартира изпълнението на проект “Младежки информационно- консултантски…

 • Обучения с ваучери за заети лица 2017

  Публикувано на: 26-2-2017

  „Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище”, съобщава, че започна сформирането на групи за обучения по Английски език и Дигитална компетентност…